Számisztika

Az asztrológia és a számmisztika szorosan összefonódik, akár testvértudománynak is tekinthető. Mindketto azonos idoben, párhuzamosan alakult ki miután a bolygók több ezer éves tanulmányozása után összefüggéseket, következtetéseket vontak le az égitestek rezgéseivel, pszichológiai hatásával kapcsolatosan. Az asztrológiai megfigyelések eredményeihez a számmisztika számokat rendelt, s ezzel önálló szakterületté vált.

Tagadhatatlan, hogy mindannyiunk életében fontos szerepe van a számoknak. Na nem feltétlenül a számok misztikus ismétlődéséről, előfordulásáról van szó (noha az is jelentőséggel bír). Csupán arról a tényről, hogy a hétköznapi életünkben számokkal azonosítunk bizonyos alapvető dolgokat. Számokból áll a telefonszámunk, a bankszámlánk azonosítója vagy a kód, amely segítségével pénzünkhöz juthatunk az automatánál. A személyi igazolványunk vagy útlevelünk száma alapján azonosítanak minket be. A születési időnkrol rendszeresen megemlékezünk, s a házszámunk alapján találnak el hozzánk ismerőseink vagy hozza a leveleket a postás. Ha pedig elfogadjuk, hogy a számoknak fontosabb szerepe is van, egyfajta szimbólumként, sajátos jelentéssel vannak jelen az életünkben, akkor tudatosabban is figyelhetünk rájuk.

Miben segíthet a számmisztika:

- önismeretben (a név és a születési dátum segítségével)

. párkapcsolatainkban (párunk jellemrajzán kívül a párkapcsolat problémáira is rávilágíthat, illetve tanácsokkal is szolgál a megfelelo kapcsolat muködtetéséhez)

. kedvezo idopontok meghatározásában (esküvo, gyerekvállalás, új munkahely, cégalapítás, szerencsejáték)

. pályaválasztásban (az egyén adottságaihoz és képességeihez mért leginkább megfelelo munkakör megválasztásában)

Érdemes megfigyelni az életünkben felmerülo ismétlodo számok jelentését, jelentoségét. A kocsink rendszámtáblájában, a házszámunkban, a telefonszámunkban rejlo szimbolikát.

Egy kis számmisztikai ízelítő:

Személyiségünk jellemvonásai a születésnapunkból derül ki. A születési dátumunk napját vesszük csupán figyelembe. Ha nem egyjegyu ez a szám, akkor összeadva addig kell egyszerusíteni, amíg egyjegyu számhoz jutunk. Például: aki 24 -én született, annál a 2+4=6 , vagyis a 6 -os számot kell elolvasni.

Van három mesterszám: 11,22,33 ( a születésnapoknál természetesen csak az elso ketto fordul elo), amelyek magasabb rezgésu számok, ezért az elemzésnél mielott az egyszerusített, összeadott szám jelentését néznénk meg, érdemes a mesterszám külön értelmezését is elolvasni.

Ahhoz, hogy részletesebb jellemrajzot kapjunk, a nevünk betuit számokra fordítjuk le. Ehhez szükséges az alábbi táblázat, amely Püthagorasztól származik.

A betuk számértékeinek táblázata :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z  

Külön meg kell néznünk a nevünkben szereplo magánhangzókat, amelyek értékeit összeadva eljutunk egy számjegyhez. A magánhangzók által kapott számjegy azokat a belso tulajdonságainkat mutatják, amelyeket a külvilágnak nem leplezünk le. A mássalhangzók számainak összeadása, majd egyszámra való egyszerusítése megmutatja, hogy milyen képet mutatunk a külvilág felé. A magánhangzók és a mássalhangzók összege adja meg a személyiség összképét. A nevünkbol hiányzó számok megmutatják, hogy milyen területen vannak problémáink, hiányosságaink.

Nézzünk egy példát:

56916

P e t o f i S á n d o r

7261549

magánhangzók: 5+6+9+1+6= 27 , vagyis 2+7=9

mássalhangzók: 7+2+6+1+5+4+9=34 , vagyis 3+4=7

össznévszám: 9+7= 16 , vagyis 1+6= 7

Hiányzik a névbol: a 3 és a 8 .

Meg kell nézni a magánhangzóknál a 9-es számot, a mássalhangzóknál a 7-es számot, az össznévszámnál a 7-est, a hiányzóknál pedig a 3-ast és a 8-ast.

Rövid ismerteto az egyes számok jelentésérol.:

1-es

"A vezér"

kulcsszavai: hatalom, önállóság, cselekvoképesség, ero, ego

Az 1-es szám vezetésre született. Mások szívesen követik, mert o jár az élen, s másoknak irányt mutat. Egyszóval a hatalmat, a vezetot szimbolizálja. Jelzi még a teremtoerot, a nemzoerot, a büszkeséget, rátermettséget.

2-es

" a társ"

kulcsszavai: gondoskodás, dualitás, kedvesség, befolyásolhatóság

A 2-es számban sok a vivódás. Gyakran ingadozik, döntésképtelen. A 2-es a legnoiesebb szám. . Jelzi a mély érzéseket, az együttérzést, gondoskodást. Nagyon jó megérzései vannak. Nagyon érzékeny. Nehezére esik önmagáért kiállnia. Kissé önállótlan.Változékony a hangulat, hol fenn, hol lenn.

3-as

kulcsszavai: aktív, férfias, derülátó, mozgékony, felszínes, állhatatlan

A 3-as szám mozgékony, könnyen köt ismeretségeket, de kapcsolatai felszínesek maradnak....

Ennyit röviden a számikról. Megjegyeznénk még annyit, hogy az indiai asztrológia a pozitív bolygóhatások megerősítésére a drágakövek alkalmazásán kívül gyakran alkalmaz nemes fémbe bevésett számkombinációkat melyeket ha amulettként hordjuk védőpajzsként erősíti a számok által jelölt életterületeket.

Ha bárki szeretne számmisztikai elemzést kérni kérjük jelentkezzen a következő elérhetőségek egyikén:

telefon: 06-30-4709958,

e-mail: kertai@chello.hu